آهنربا و قطب های مغناطیسی

آهنربا

آهنربا:به موادی گفته می شود که براده های آهن را می ربایند یا بر مواد مغناطیسی نیرو وارد می کنند برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی توضیحات بیشتر کلیک کنید

توضیحات بیشتر

میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی خاصیتی در فضای اطراف است یک آهنربا است که ... برای مطالعه بیشتر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

توضیحات بیشتر